Minska risken för personskador och inbrott med lamellglas

Laminerat glas kan användas i både bostäder och offentliga miljöer, i syfte att minimera risken för personskador, inbrott och skadegörelse. Laminering av glas görs genom att flera glas läggs samman med lager av PVB-folier. Genom att värma upp glasen häftar folien fast med glaset. Därefter behandlas glas och folie i en autoklav under högt tryck och värme. På så sätt uppnås en sammansmältning av det ursprungliga glaset och folien, vilka bildar ett glasklart lamellglas med hög motståndskraft vid våld och temperaturförändringar. PVB-folien fungerar för att skapa ett segt säkerhetsglas som är svårt att forcera även med hjälp av vassa föremål. Dessutom verkar folien för att vid en eventuell överbelastning hålla ihop glassplittret, vilket förhindrar möjligheten till genomträngning likväl som risken för skärskador.

Vidare kan lamellglas användas för att undvika att UV-strålning tränger igenom glaset. Medan ett floatglas har en UV-transmission på omkring 50 %, genomsläpper ett lamellglas endast cirka 2% av UV-strålarna. Följaktligen lämpar sig lamellglaset då höga krav på säkerhet ställs, samtidigt som även de optiska egenskaperna är viktiga.

Uppfyller försäkringsbolagens krav för inbrottsskydd 

Hur många lager glas och PVB-folie som behövs beror på vilken nivå av motståndskraft som önskas. Många gånger fordrar försäkringsbolag att lamellglas/säkerhetsglas används i lokaler och butiker för att inbrottsskyddet skall gälla. Dessutom används lamellglas ofta i bostäder, förskolor och publika miljöer. Därtill kan man genom användning av flera lager glas och folie skapa ett glas som är motståndskraftigt även vid beskjutning och explosioner. Detta tack vare att glas och folie tillsammans absorberar energin som träffar glaset och fördelar denna över en större yta.

Vid glasarbeten där risk för personskador, inbrott och vandalism föreligger, rekommenderar vi våra kunder att välja ett laminerat glas alternativt härdat glas . Laminerat glas används ofta för att skapa personsäkra glasräcken, fönster samt dörrar och lämpar sig särskilt då fallhöjden från rutan överstiger två meter, eftersom att folien motverkar att splittret skiljs från fönsterbågen och kan därmed förhindra ett fall ut genom rutan.

Precis som ett floatglas kan laminerade glas bearbetas genom exempelvis håltagning, slipning och sågning. Vi kan även erbjuda våra kunder färgade lamellglas, genom val av kulör på PVB-folien. 

 

 

OFFERTFÖRFRÅGAN

Balkongräcke i glas. Till glasräcken på högre höjd, rekommenderas lamellglas, alternativt härdat glas.
Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag!

OFFERTFÖRFRÅGAN