Glas till äldre byggnader

Äldre hus och byggnader har ofta ett så kallat kultur- eller antikglas i fönster och glaspartier. Denna typ av glas reflekterar ljuset på ett annat sätt än det vanliga floatglaset, likväl som att spröjs även framträder bättre. Vid byte av glas i en äldre byggnad bör man därför ta detta i beaktande och välja ett glas som är anpassat till övriga glaspartiers egenskaper.

 

Munblåst antikglas

Antikglas är benämningen på det månblåsta glaset som tillverkades fram till cirka 1930-talet. Vid tillverkningen blåste man glasmassan till en bubbla som pendlades till en cylinder. Därefter skars cylindern upp för att vika ut glasskivan. Eftersom glaset är munblåst erhålles små, naturliga luftbubblor i glasmassan, samt större skillnader i tjocklek och ytstruktur. Genom att styra antalet luftbubblor i glasmassan, finns det nästintill obegränsat med olika struktur- och färgmöjligheter. Kring 1930-talet började man istället använda det maskindragna kulturglaset, av vilken anledning det munblåsta glaset har bytts ut allteftersom.

 

Kulturglas – antikglasets ersättare

Namnet kulturglas syftar egentligen på ett äldre maskindraget glas, vilket kan variera mycket i kvalitet. Det finns både de som har liknande egenskaper som floatglas, samt glas med mycket dragningar och ojämnheter. De flesta äldre byggnader har idag kulturglas. Mellan 1930-talet och mitten av 1970-talet var det vanligt att man bytte ut de tidigare munblåsta glasen. Därför är det i synnerhet detta glas som används vid fönsterbyte, då man vill bevara en äldre stil på fönstrena. Beroende på val av glasets optiska egenskaper kan man få ett glas mycket likt floatglaset, alternativt ett med fler dragränder och ojämnheter. Således kan du som kund själv styra hur gammalt glaset ska se ut att vara.

Oavsett om det sitter antik- eller kulturglas i byggnaden, bör man vid en renovering välja ett glas som besitter likvärdiga egenskaper som det ursprungliga. På så sätt bevaras det rätta utseendet och livet i fasaden. Vi måttanpassar allt glas som skräddarsys efter kundens behov och önskemål! 

 

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag!

OFFERTFÖRFRÅGAN