En lönsam investering

Ett isolerglas består av två eller tre glas som sammanfogats med en distansprofil mellan varje skikt, i syfte att reducera värmeförluster. Dessa tillverkas för att leva upp till framtidens krav gällande energibesparing och en hållbar utveckling.

Våra isoleringsglas är multifunktionella och kan således kombineras med ett eller flera funktionsglas. Detta för att uppnå ett isolerglas med rätt egenskaper för varje kunds specifika behov. Exempelvis kan du välja ett isolerglas kombinerat med ett självrengörande glas, bullerdämpande glas, energiglas, brandskyddsglas, värmeavvisande glas eller säkerhetsglas.

 

Isolerglas – funktion och uppbyggnad

Glas i sig är inget värmeisolerande material. Därför tillverkas idag isolerglas av isolerande skikt med lågemitterade glasskivor, så att fönster och glaspartier kan möta byggreglernas krav på en god värmeisoleringsförmåga. Förutom att sammanfoga flera glas med distansprofiler, kan även en lukt- och färgfri gas fyllas mellan glasen för en utökad isolerförmåga. Vanligen används ädelgasen argon, alternativt krypton. Glasets värmeförlust mäts i termisk transmission, även kallat U-värde som anger glasets mittpunktsvärde. Detta uttrycks i W/m²K och ett lägre U-värde innebär en bättre värmeisoleringsförmåga. Glaspartiets U-värde påverkas av såväl glas, ram och distansprofil. Vilken ram som används har stor betydelse för värmeisoleringen. Beroende på om denna har gjorts i trä, plast eller metall, påverkar materialet hur effektivt köldbryggan bryts.

Distansprofiler i aluminium eller förzinkat stål har traditionellt bildat en köldbrygga, eftersom dessa material har en sämre isoleringsförmåga än isolerglaset. Idag tillverkar man därför även isolerglas med en ”varm kant” med distansprofiler i butyl. På så sätt kan man förbättra hela glasrutans isolerande egenskaper, för en ökad komfort och mer effektiv energibesparing.

 

Höj U-värdet genom att kombinera isolerglas och energiglas

Energiglaset är ett fönsterglas försett med ett tunt oxidskikt, som släpper in solvärme samtidigt som det hindrar rumsvärmen från att försvinna ut. För dig med äldre, kopplade fönster kan du enkelt reducera energiförlusten genom byte av ena glasrutan till energiglas. För optimal energibesparing rekommenderar vi dock att kombinera isolerglaset med energiglas.  

U-värde i praktiken

Så hur mycket kan du spara genom att sänka fönstrens U-värde? Beräkning av energibesparingen beräknas enligt följande: skillnad i U-värde x fönstrens m² x nyckeltal för energibesparing i din ort. För en normalstor villa med 30 m² fönster i Stockholmstrakten med byte från glas med U-värde 2,9 till 0,9 beräknas energibesparingen enligt följande:

2,0 x 30 x 89 = 5340 kWh. Om energin kostar 0,85 kr/kWh sparar du alltså 4539 kr per år!

 

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag!

OFFERTFÖRFRÅGAN

Nyckeltal för energibesparing vid fönsterbyte:

Tabell för energibesparing med isolerglas eller energiglas