På Glas och Fönsterteknik Stockholm AB lägger vi stor vikt vid hållbarhet och miljö, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar ständigt för att förbättra både kvalitetsprocesser i verksamheten och för att minimera vår miljöpåverkan. I verksamhetssystemet finns såväl informationsdatabaser för ekonomistyrning, offerthantering och orderhantering till hjälp i den dagliga driften, vilket skapar trygghet för våra kunder då dessa säkerställer att vi svarar mot våra egna, kunders och övriga intressenters förväntningar och krav gällande detta.

Vi på Glas och Fönsterteknik Stockholm lägger stor vikt vid en minimerad klimatpåverkan och tar stor hänsyn till miljöaspekterna vid val av såväl material, transporter, resor, avfall och hantering av restprodukter. För att säkerställa att vår miljöpåverkan reduceras, följs detta årligen upp med mål och program/rutiner för att minska belastningen på den yttre miljön.

Dessutom arbetar vi aktivt för att ständigt utveckla de kvalitetsprocesser som finns inom verksamheten. Det är mycket viktigt för oss att bibehålla ett högt förtroende från kunder, personal och övriga intressenter, av vilken anledning stor vikt läggs vid att skapa ett öppet företagsklimat med högt i tak som genomsyras av arbetsglädje och initiativtagande. För att uppnå detta genomförs regelbundet undersökningar för kontinuerlig feedback i strävan mot fullständigt nöjda kunder.

 

VERKSAMHETSPOLICY

Våra policys kommunicerar vi via vår hemsida med hänvisningar/länkar i dialogen (skriftligt och muntligt) med våra intressenter. Glas och Fönsterteknik Stockholm levererar det mesta inom glas och vi arbetar långsiktigt och flexibelt med en helhetssyn, tillsammans med våra kunder. Vår ambition är att uppfattas som det bästa alternativet inom vår bransch/marknadsområde.

Detta innebär att vi:

  • Arbetar med ständiga förbättringar av rutiner, produkter och vårt sätt att arbeta för att minska belastningen på miljön.
  • Arbetar för att leverera rätt produkt, i rätt tid och utan fel.
  • I samarbete med intressenter erbjuds kunderna effektiva lösningar.
  • Utvecklar medarbetarna inom hela företaget.
  • Kontinuerligt följer myndigheters krav, gällande miljölagstiftning och är lyhörda för kundernas behov och förväntningar, så att vi blir det naturliga valet som leverantör.
  • Vid val av produkter, komponenter och arbetsmetoder, tar hänsyn till miljöpåverkan under produktens hela livslängd.
  • Begränsar råvaru- och energiuttag när det är möjligt.
  • Minskar våra avfallsmängder och förhindrar utsläpp av föroreningar.
  • Minskar energianvändning genom effektiva lösningar beträffande lokaler, utrustning och övrig utrustning/hjälpmedel.