Nya fönsterglas kan bli en lönsam investering

Genom en fönsterrenovering eller byte av befintliga fönster kan du spara en väsentlig mängd energi. Hur stor energibesparingen blir beror på de befintliga fönstrens skick. Genom dagens moderna tekniker kan såväl renoverade som nya fönster göras väldigt energieffektiva. De flesta bostadshus släpper ut omkring 35 % av den tillförda energin. Denna energiåtgång vanligen kan beräknas överstiga 6000 kronor per år för den genomsnittliga villan. Genom att se till att din bostads fönsterglas är i gott skick, kan du därför förvänta dig åtminstone en halvering av denna årskostnad. Här kan du läsa mer om fönsterglas.

 

Nya fönster

Förutom att energivärdet förbättras vid insättning av nya fönster, ökar även tätheten och fönstrens funktion. Ofta är äldre fönster sidohängda och utåtgående, medan dagens moderna fönster kan fås som H-fönster. Dessa kan snurras ett helt varv och på så sätt underlättas rengöring och puts av fönstren. Dessutom kan man låta installera andra funktioner, exempelvis Dreh-kipp beslag. Dreh-kipp är ett tvåfunktionsbeslag som tillåter för sidohängda fönster att även öppnas i överkant, något som underlättar vid vädring och ventilation – du behöver inte längre flytta på blommor och dekoration i fönstret för att vädra!

Eftersom att vi måttanpassar och designar fönster helt efter dina önskemål och behov, är det endast storleken på dina fönsterhål som begränsar utformningen av dina nya fönster. Vi hjälper gärna till att byta såväl enstaka fönster som kompletta entreprenader och kan hjälpa till med allt kring ditt fönsterbyte – glas, foder, plåt, bleck, salningar och spröjs etcetera.

Självrengörande glas

År 2003 lanserade Pilkington Brothers den innovativ nyheten Active – ett självrengörande glas. Genom sin hydrofila och fotokatalytiska beläggning, används regn och solljus för att dra till sig vatten och spola bort damm och smuts, samt bryta ned och lösgöra smuts och avlagringar från glasytan. För att glasets unika egenskaper skall fungera måste det således placeras utomhus. Det behöver sällan rengöras och är ett utmärkt alternativ för den som önskar minimera fönsterputsarbeten. Dessutom kan det vid behov enkelt rengöras med hjälp av en trädgårdsslang.

 

Fönsterrenoveringar

Vid en renovering av dina befintliga fönsterglas kan det vara lämpligt att anpassa fönstren så att dessa inte enbart blir energisnålare, utan även säkrare och mer lätthanterliga. Energivärdet förbättras avsevärt vid byte till ett energiglas, men man skall tänka på att även dammtätning och tätningar runt fönsterkarmen bör bytas. Vill man skapa mer svårforcerade glas med högre inbrottssäkerhet kan ett säkerhetsglas installeras, eller kanske ett bullerdämpande glas för att stänga ute oönskat ljud? Oavsett vilket glas du väljer, hjälper vi dig med leverans och installation. Dessutom kan vi även bistå vid renovering eller byte av fönsterbågar etcetera.

 

Glasreparationer

Om olyckan varit framme och du behöver reparera fönster eller större glaspartier kan du anlita oss. Vi byter trasiga rutor i alla storlekar – oavsett om det gäller ett mindre bostadsfönster eller större skyltfönster och entrépartier.

 

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, besiktning och offert för din fastighet!

OFFERTFÖRFRÅGAN