Installera brandglas – få värdefull tid vid en plötslig brand

Vid användning av brandskyddsglas kan skydd mot flammor, rökgaser och stora temperaturförhöjningar erhållas. Denna typ av glas används för att förhindra brandspridning i byggnader, vilket kan ge ovärderlig tid vid en plötslig brand. Förutom att skydda människor och rädda liv, kan brandglas även användas för att skydda inventarier och närliggande byggnader. Ett brandskyddsglas består av flera skikt, vilka förlänger tiden för en brand att tränga igenom. Genom att använda flera skikt fördröjer man processen för branden att tränga igenom, likväl som att en temperaturökning på andra sidan glaset fördröjs – antalet skikt bestämmer hur stor fördröjningen blir.

 
Olika brandklasser

Vilket brandglas som bör användas påverkas av en rad olika faktorer. Vilka förutsättningar som föreligger vid ett projekt varierar, av vilken anledning också kraven på glasegenskaper och prestanda skiljer sig åt. Brandskyddglas kan delas in i olika brandklasser beroende på dess egenskaper:

E – glaset står emot brandgaser och flammor. De efterföljande siffrorna (15, 30, 60, 90, 120) anger antalet minuter kravet ovan skall uppfyllas.

EW – glaset står emot brandgaser, flammor samt reducerar värmestrålningen genom glaset. De två efterföljande siffrorna (15, 30, 60) anger antalet minuter kravet skall uppfyllas. Vid mätning av värmestrålningen görs detta ca 1 meter från glasytan, vilken inte får överstiga 15 kW.

EI – glaset står emot brandgaser, flammor samt isolerar mot värmestrålning genom glaset. De efterföljande siffrorna (15, 30, 60, 90, 120) anger antalet minuter kravet ovan skall uppfyllas. Värmestrålningen mäts direkt på glasytan, vilkens genomsnittliga temperaturökning inte får överstiga 140 grader.

Förutom att brandglaset skapar säkrare inomhusmiljöer, kan brandglaset även användas för att uppnå ljuddämpning och förhindra höga bullernivåer.

Vi tillhandahåller och specialanpassar brandglas för varje projekts särskilda förutsättningar och skyddsbehov. Detta för att kunna erbjuda kunden en optimal brandskyddslösning anpassad för såväl ljuddämpning, säkerhet och design.

 
Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag!

OFFERTFÖRFRÅGAN